BÖLÜMLER
Site Haritası
Takvim
Üyelik Girişi

IV. Ünite: Sembolik Mantık

  

 git Kazanımlar

 git Hazırlık Çalışması

 git Sınıf İçi Etkinlik

 gitOkul Dışı Etkinlik                                             

 git Değerlendirme

                     Kaç Küp?             

   

 

                     Bu ünite ile öğrenciler;

  1. 34.  Sembolik mantığın, klasik mantığın sembolleştirilmiş biçimi olduğunu fark eder.

  2. 35.  Bilgileri, doğru ve yanlış olarak değerlendirir. 

  3. 36.  Basit ve bileşik önermeleri birbirinden ayırır.

  4. 37.  Önerme eklemlerinin işlevlerini belirtir.

  5. 38.  Ana eklem ve ana bileşenleri ayırt eder.

  6. 39.  Klasik mantıktaki çıkarımla sembolik mantıktaki çıkarımın farkını ayırt eder.

  7. 40. Mantık değişmezlerini, önermeleri ve çıkarımları sembolleştirir.

  8. 41.  Önermelerin doğruluk değerlerini yorumlar.

  9. 42. Temel doğruluk değerlerini, doğruluk çizelgesi üzerinde gösterir.

  10. 43.  Doğruluk çizelgesinde önermenin ve önermelerin tutarlılığını denetler.

  11. 44.  Önermelerin geçerlilik ve eşdeğerliğini denetler.

  12. 45.  Çıkarımların geçerliliğini denetler.

  13. 46.  Çözümleyici çizelgenin (ağaç yönteminin) temel kurallarını uygular.

  14. 47.  Önermeleri çözümleyici çizelgede denetler.

  15. 48.  Çıkarımları çözümleyici çizelgede denetler.

  16. 49. Önermeler mantığı ile niceleme mantığının farkını analiz eder.

  17. 50. Niceleme mantığında, önermeleri ve çıkarımları sembolleştirir.

  18. 51.  Niceleme mantığının temel kavramlarını açıklar.

  19. 52. Niceleme mantığında temel kurallarını uygular.

  20. 53.  İki değerli mantık dışında çok değerli mantık sistemleri olduğunu fark eder.

     

   

   Sembolik Mantığa Giriş

   

   

   

   

   

   Sembolik Mantık Ünitesinin girişindeki kazanımları, bilgileri pekiştirmek veya alıştırma yapmak için Mantık: Çalışma Kağıdı(01)'nı indirebilirsiniz.

   Doğruluk Tablosu/Çizelgesini uygulama ve önermelerin tutarlılık, geçerlilik denetlemesi kazanımlarını, bilgilerini pekiştirmek veya alıştırma yapmak için  MantıkÇalışma Kağıdı (02)' nı indirebilirsiniz.

   Doğruluk Tablosu/Çizelgesini uygulama ve önermelerin eşdeğerlik / denklik denetlemesi kazanımlarını, bilgilerini pekiştirmek veya alıştırma yapmak için  MantıkÇalışma Kağıdı (03)' nı indirebilirsiniz.

   Doğruluk Tablosu/Çizelgesini uygulama ve çıkarımların geçerlilik denetlemesi kazanımlarını, bilgilerini pekiştirmek veya alıştırma yapmak için  MantıkÇalışma Kağıdı (04)' nı indirebilirsiniz.

  Çözümleyici Çizelge kurallarını uygulama ve denetleme alıştırmaları yapmak için Mantık Çalışma Kağıdı (05)'nı indirebilirsiniz. Word Belgesi     Yazdır  )

   

   

  • Bu Ünitenin giriş bölümüyle ilgili özetinden - konu anlatımından yararlanarak tekrar yapabilirsiniz.

   Mantık

   

  IV. Ünite: SEMBOLİK MANTIK

  GİRİŞ:

  Sembolik mantık, klasik mantığın sembolleştirilmiş biçimidir. Düşünmenin “kıyas türü çıkarımlarla sınırlandırılamayacağı” anlayışı – eleştirisi, klasik mantık anlayışını sarsmış, yeni mantık arayışlarına yol açmış ve sembolik mantığın ortaya çıkmasını sağlamıştır. Mantığı, matematiksel yöntemle kesin, güvenilir bir disipline dönüştürme amacındadır. Geliştirdiği sembolik sistem ve denetleme yöntemleriyle, içerikten bağımsız bir mantık alanı doğmuştur. Dilin çok anlamlılığından ve belirsizliğinden uzak, doğal dil yerine tek anlamlı ve mantıksal hesaplara elverişli, yapay bir göstergeler, simgeler dili koymuştur. Önermeleri ve çıkarımları içeriklerini dikkate almadan belirli simgelerle, işaretlerle sembolleştirir ve işlemler yapar. Günlük dilde verilen önermeler çok uzun olabildiği için işlem yapmayı zorlaştırmaktadır. Sembolleştirilmiş önermelerde bu durum ortadan kalkmakta ve çıkarımların geçerliliğini denetleyebilmek kolaylaşmaktadır. Sembolik mantık, klâsik mantığın genişletilip geliştirilmesi sonucunda ortaya çıkmıştır. Klasik mantıkta sadece belli türden çıkarımlar (kıyaslar) incelenirken, sembolik mantıkta her türlü çıkarım konu edinilmektedir. Diğer taraftan sembolik mantık geniş bir uygulama alnına da sahip olmuştur: elektrik - elektronik devreleri, bilgisayar programları, modern matematiksel ispat yöntemleri, yeni bilimsel yöntem uygulamaları ...

  SEMBOLİK MANTIK SİSTEMLERİ:

  Doğruluk değerleri bakımından sembolik mantık: a-) İki değerli mantık,   b-) Çok değerli mantık; Önerme ve çıkarımların yapısının dikkate alınması bakımından da: a-) Önermeler mantığı, b-) Yüklemler - niceleme mantığı bölümlerine ayrılabilir. Ayrıca sembolik mantığın kiplik mantığı, özdeşlik mantığı, varlık mantığı gibi bölümleri, özel mantık alanları da vardır.

  ÖNERMELER MANTIĞI : Önerme Eklemleri

  Önermelerin iç yapısını dikkate almayan, önermeleri yalnızca yüklemleri ve doğruluk değerleri bakımından ele alan mantıktır. Yalnızca doğru (D) ve yanlış (Y) değerlerini ölçüt alan mantık sistemine iki değer(lik)li mantık denir. Önermeler mantığı, önerme eklemleriyle oluşan önermeleri ve çıkarımları nitelikleri bakımından ele alır. Önermelerin iç yapısını ve niceliğini hesaba katmaz ve göstermez.

    Önerme Eklemleri-s.gky

      >> Devamı

   Ayraç

  DOĞRULUK TABLOSU  / DOĞRULUK ÇİZELGESİ  İLE  DENETLEME
   
  (p, q ...) gibi basit bir önerme doğru veya yanlış yorumlanabileceğinden, (D) veya (Y) değerine sahip olabilir. Buna karşılık herhangi bir önerme eklemiyle kurulan bileşik bir önermenin ya (D), yahut (Y), tek bir yorumu olur.

  Sembolik bir önermeye, deyime belli bir doğruluk değeri kazandıran anlam belirleme işlemine yorumlama denir.

  Örnek:  (p) sembolik ifadesi “İki(2) çift sayıdır.” diye yorumlanabileceği gibi; p: “Bir(1) çift sayıdır.” biçiminde de yorumlanabilir. Bu durumda, ilk yorumlamada (D), ikincisinde ise (Y) değerini alır. Bir sembolik deyimin (D) değerini almasını sağlayan yorulamaya doğrulayıcı yorumlama; (Y) değerini almasını sağlayan yorumlamaya da yanlışlayıcı yorumlama denir. Bir sembolik deyimin yorumlama biçimine göre aldığı doğruluk değer(ler)ini gösteren tabloya/çizelgeye yorumlama tablosu / çizelgesi denir. Yorumlama tablosu doğruluk değeri analizini gösteren doğruluk tablosundan da elde edilebilir. Doğruluk ve yorumlama tablolarından/çizelge-lerinden yararlanarak tutarlılık, geçerlilik ve eşdeğerlilik denetlemeleri yapılabilir.

   

   

                                                                                                            Devamı>> 

   Yazdırılabilir Niceleme- Yüklemler Mantığı konu anlatımını indirebilirsiniz.

           ( .pdf biçiminde - Yazdırılabilr: Yazdır )

   

   YazdırılabilirÇok Değerli Mantık  konu anlatımını indirebilirsiniz.

   

           ( .pdf biçiminde - Yazdırılabilr: Yazdır )

   

   

     Degerlendirme

  Sembılik Mantık ünitesinin ilk bölümüyle ilgili bilgilerinizi ölçme-değerlendirme amacıyla ÖSYS/LYS sorularından oluşan testi indirip uygulayabilirsiniz.

   

   

   

   

   

   

   Yukarı

    

   Bilgi Yolu

    


   

  III.Ünite: (MODERN) SEMBOLİK MANTIK

  (Önceki Müfredata Göre Özet / Konu Anlatımı)

   Yukarı  

   pdf biçiminde indirilebilir   Yazdır  Ziyaret Bilgileri
  Aktif Ziyaretçi2
  Bugün Toplam98
  Toplam Ziyaret347660