BÖLÜMLER
Site Haritası

Felsefe


 Felsefece

 

FELSEFE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

GİRİŞ BÖLÜMÜ'nden

Farklı çıkış noktalarından hareketle felsefenin çeşitli şekillerde tanım ve takdimleri yapılabilir. Örneğin; felsefe, insanın aktif akıl yükünü düşünce küfesinde bilgi ve bilgelik yolunda hayat boyu taşıma faaliyetidir. Bu anlamda her insan, kendi çapında akıl yükünü taşımasına koşut potansiyel bir bilgi ve bilgelik yolcusudur. Öyleyse ilk olarak bilgiyi ve bilgeliği sevmek gerekir. Bu nedenle felsefe, bilgi severliktir.

 Bu ne?Felsefe merakla başlar. Felsefi düşünce ise sorgulamakla ortaya çıkar. “Ben”i, varlığı, evreni, olayları, olguları sorgulamak, bunlara “neden ve niçin” sorusunu sormak felsefi düşüncenin gelişmesi için zorunludur. Felsefe yolunda ilerlemek felsefi etkinlikle mümkündür. Felsefi etkinlik ise varlık üzerinde düşünmek, düşünceleri sistematize edebilmek, ayrıca “düşünmenin üzerinde düşünmek” çabalarının toplamıdır.             >>Devamı

 

FELSEFE DERSİ PROGRAMININ GENEL AMAÇLARI

Felsefe Dersi Öğretim Programı’nı tamamlayan öğrencilerin;
 • 1. Felsefenin alanı ve temel problemleriyle ilgili bilgi edinmeleri,
 • 2. Felsefenin ne olduğunu anlayıp felsefi sorgulama becerisini kazanmaları,
 • 3. Bütüncü bir felsefi bakış açısı edinmeleri ve gündelik yaşamlarında da bu bakışı kullanma alışkanlığı kazanmaları,
 • 4. Sistematik düşünebilme becerisi kazanmaları,
 • 5. Varlığı bütünlük içinde sorgulayabilme becerisi kazanmaları;
 • 6. İnsan açısından değerlerin anlamını fark etmeleri hem etik hem de estetik değerleri, millî ve evrensel açıdan değerlendirebilme tutumu geliştirmeleri,
 • 7. Kendilerini ve evreni anlamak için indirgemecilik açmazına düşmeksizin aksine bütüncü bir sorgulama tutumu geliştirebilmeleri,
 • 8. Konulara çok yönlü bakış açısıyla bakabilme tutumu kazanmaları,
 • 9. Tartışma kültürünü geliştirebilmeleri, düşüncelerini aktarırken kavramları doğru ve özenli biçimde kullanabilme tutumu geliştirmeleri,
 • 10. Bilgi ve bilimin temel problemlerini değerlendirebilme becerisi kazanmaları,
 • 11. Felsefenin yaşamla ilişkisini kurmaları amaçlanmaktadır.

(KAYNAK: Felsefe Dersi Öğretim Programı, MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, Ankara-2009, s.:4-5)

 

FELSEFE VE FELSEFECI ÜZERINE

Murat BAÇ

Felsefenin gerçekten ne olduğu konusunda sağlıklı bilgi edinmenin zor olduğu bir eğitim ortamında yaşıyoruz. Liselerde okutulan felsefe kitaplarının bu alanı tanıtma ve sevdirme konusunda Mustafa Topaloğlu'nun bir-iki yıl önce söylediği "Aklın varsa kendine sakla, felsefe yapma"şarkısından daha iyi bir durumda olmadığı bir ortamda, üniversite sınavı aşamasına gelmiş insanlara felsefenin nasıl bir uğraş olduğunu hakkını vererek anlatmak gerçekten zor bir iş. Zorluğun önemli bir bölümü, felsefenin bir "ders" olarak algılandığında ...

Devamı Devamı

 

 Dosya

  Üniteler:

 Eski Müfredat

     Yeni Müfredat                                                    

    I- Felsefeye Giriş

       I- Felsefeyle Tanışma 

   II- Bilgi Felsefesi

      II- Bilgi Felsefesi

  III- Bilim Felsefesi

     III- Varlık Felsefesi

  IV- Varlık Felsefesi

     IV- Ahlak Felsefesi

   V- Ahlak felsefesi      

      V- Sanat Felsefesi

  VI- Siyaset Felsefesi

     VI- Din Felsefesi

 VII- Güzellik ve Sanat Felsefesi

    VII- Siyaset Felsefesi

VIII- Din Felsefesi

   VIII- Bilim Felsefesi

ARAMA:
  Felsefe Grubu Derslerindeki konular ve kavramlar üzerine Türkçe, İngilizce veya başka bir dilde arama yapabilirsiniz...

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam10
Toplam Ziyaret418385