BÖLÜMLER
Site Haritası

II.Ünite: Birey ve Toplum

 

 II.Ünite: Birey ve Toplum (Yeni Müfredatta)


 

 Kazanımlar

 Hazırlık Çalışması

 Sınıf İçi Etkinlik                

 Okul Dışı Etkinlik

 Değerlendirme

                    
 Birey ve Toplum
            

   

 

Bu ünite ile öğrenciler;
  1. 6. Sosyalleşme kavramını örneklerle açıklar.

  2. 7. Sosyalleşme sürecini etkileyen unsurları açıklar.

  3. 8. Sosyalleşmenin hayat boyu devam eden bir süreç olduğunu fark eder.

  4. 9. Sosyalleşmenin toplumsal ilişkiler üzerindeki etkilerini değerlendirir. 

  5. 10.Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 

  6. 11. Sosyal statü ile sosyal saygınlığı ayırt eder. 

  7. 12. Toplumsal hayatın düzenlenmesinde değerlerin ve normların önemini ifade eder.

  8. 13. Toplumsal kontrolün işlevlerini ifade eder.

  9. 14.  Sosyal sapmanın nedenlerini araştırır.

  10. 15. Statü ve rollerinden doğan hak ve görevlerinin toplumsal yaşamdaki önemini bilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


 

II.Ünite: TOPLUMSAL YAPI (Eski Müfredata göre)

 2. ÜNİTE - TOPLUMSAL YAPI
 

A. TOPLUMSAL YAPI VE TOPLUMSAL İLİŞKİLER

1.TOPLUMSAL YAPI
1-Toplum bütünlüğünü oluşturan gerek maddi, gerekse manevi unsurların kendine özgü biçimlenişi o toplumun sosyal yapısını ortaya koyar. Toplumdaki insanlar arası ilişkiler,bu ilşkilerin oluşturduğu gruplar, kurumlar toplumun yapısını meydana getirir. Toplumsal yapı; toplumu oluşturan ögeler ve bunlar arasındaki fonksiyonel ilişkiler bütünüdür.
2-Sosyal yapının temelinde sosyal ilişkiler, sosyal değerler, sosyal normlar vardır.
3-Bu unsurlar toplumsal bütünlüğün kendine özgü biçimlenişini, yapısını ortaya koyar.
4-Örneğin, feodal toplum yapısı, Amerikan toplumunun sosyal yapısı kendine özgü bir yapı bütünlüğü sergiler. Çekirdek ailenin sosyal yapısı, geleneksel geniş ailenin yapısından farklıdır.
5-Toplumsal yapı; Kültürel yapı ve fiziksel yapı olmak üzere ikiye ayrılır.
6-Toplumun üzerinde yerleştiği toprak parçası, iklimi, coğrafi konumu, yeraltı ve yerüstü zenginlikleri, yerleşme biçimi (köy, kasaba, kent) fiziksel yapı öğeleridir.
7-Sosyal ilişkiler, statüler, roller, kurallar, değerler vb. kültürel yapı öğeleridir.


 Sosyal İlişkilerToplumsal Yapının Özellikleri:

1-Toplumsal yapı her toplumun kendisine özgüdür ve toplumdan topluma değişir. 

2-Toplumsal yapıdaki değişmeler birbirini etkiler. 

3-Toplumsal yapı aynı toplumda zaman içinde değişime uğrar.

4- Her toplumsal yapının sahip olduğu özellikler kendine özgüdür.

 

 Yukarı

 pdf biçiminde indirilebilir


 

  
 
 

 

 
                                                                       
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam53
Toplam Ziyaret582831