BÖLÜMLER
Site Haritası

II. Ünite: Klasik Mantık


  

 git Kazanımlar

 git Hazırlık Çalışması

 git Sınıf İçi Etkinlik                                           

 gitOkul Dışı Etkinlik

 git Değerlendirme

                     Organon - Aristo'nun Mantığı            

   

 

            Bu üniteyle öğrenciler;

 • 8-Aristoteles’in mantık bilimi açısından önemini fark eder.

 • 9-“Kavram”ın ne olduğunu açıklar.

 • 10-  Kavram ve terim arasındaki ilişkiyi analiz eder.

 • 11-  Kavram açısından; nelik, gerçeklik, kimlik ilişkisini analiz eder.

 • 12- Kavramı, içlem ve kaplama göre değerlendirir.

 • 13- Kavram çeşitlerini sınıflandırır.

 • 14- Kavramları beş tümel açısından değerlendirir.

 • 15-  Kavramlar arasındaki ilişkiyi analiz eder.

 • 16-  “Tanım”ı analiz eder.

 • 17-  Önerme olan cümlelerle, önerme olmayan cümleleri birbirinden ayırır.

 • 18-  Önerme çeşitlerini sınıflandırır.

 • 19-  Önermelerden sonuç çıkarır.

 • 20-  Karşıolum çıkarımlarını analiz eder.

 • 21-  Bir önermeden ona eş değer ikinci bir önerme çıkarır.

 • 22-  “Kıyas”ın yapısını değerlendirir.

 • 23- Kıyas kurallarını uygular.

 • 24- “Kıyas”ı, zorunluluk ve olasılık bakımından değerlendirir.

 • 25- “Basit kıyas”ı analiz eder.

   

 

 

 

 

 

 

 

 • Kavram Çeşitleri, İçlem-Kaplam İlişkisi ile ilgili Çalışma Kağıdını indirip, sınıf içi etkinliklerde kullanabilirsiniz.
 • Kavramlar arası ilişkiler ile ilgili Çalışma Kağıdını indirebilir, sınıf içi etkinliklerde kullanabilirsiniz.
 • Önerme türleri ve önermeler arası ilişkiler (karşı olum) ile ilgili Çalışma Kağıdını indirip yararlanabilirsiniz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 •   Kıyas konusuyla ilgili önceki yıllarda üniversiteye giriş sınavlarında çıkan sorulardan oluşan Klasik Mantık Test:03'ü indirebilir, cevaplayarak kendinizi değerlendirebilirsiniz.

 

 

 

 

 Yukarı


 

II.Ünite: KLASİK MANTIK (ARİSTO MANTIĞI) 


Aristo'nun Mantığa Katkıları ve Mantığın Tarihçesi

 Aristotales'in mantık çalışmaları kendsinden sonra "Organon" (Alet) adı verilen altı kitapçıklık bir eserde toplanmıştır. Aristotales, "organon" sözcüğünü kullanmamış olsa da her türlü araştırmanın, bilgi elde etme etkinliğinin ön koşulu  ya da arcı olarak gördüğü mantığı, "düşünmenin biçimi ve içeriğine ilişkin çözümleme ve doğru düşünme formları" olarak tanımlar.

.....

 KAVRAM - TERİM

 Kavram

 Nesnelerin zihindeki tasavvuruna / tasarımına kavram denir. Kavram, soyutlama ve genelleme yapılarak elde edilir. Nesnelerden ayrılma özelliği olmayan nitelikleri nesneden ayırarak düşünebilmeye soyutlama denir. ...

Terim: Kavramların dildeki ifadesine terim denir. Terimler birer sözcüktür. Ancak her sözcük terim değildir. Terimler ad olarak yalın halde, fiil olarak da mastar halinde bulunur.

Dilde tek başına anlam taşıyan en küçük birim, terimdir. Buna göre tek başına anlam taşımayan ifadeler ( bu, şu, ki, veya, çok, bazı vb. ) terim değildir.                                               Devamı >>

 

 Yukarı
 

 
 II.Ünite: Klasik Mantık - Aristo Mantığı ( Önceki Müfredata göre) Özetini / konu anlatımını indirebilirsiniz.
 

 

 

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam53
Toplam Ziyaret582831