BÖLÜMLER
Site Haritası

II. Ünite: Bilgi Felsefesi

 

 

git Kazanımlar                

 git Hazırlık Çalışması

 git Sınıf İçi Etkinlik

 gitOkul Dışı Etkinlik

 git Değerlendirme

             
                    

   

 

 • Bilginin oluşum sürecinin farkına varma
 1. Bilgi türlerini ayırt etme
 2. Doğruluk ve gerçeklik arasındaki farkı anlama
 3. Bilginin doğruluk ölçütleri konusundaki farklı görüşleri kavrama
 4. Felsefenin bilgiye bakışını kavrama
 5. Bilgi felsefesinin problemlerini açıklama
 6. Bilginin mümkün olup olmadığı konusundaki görüşleri açıklar
 7. Bilginin kaynağı konusundaki görüşleri açıklar
 8. Bilginin insan yaşamındaki önemini sorgulama

 

HaftaHAZIRLIKKonu  Kazanım
 I.Hafta  Hazırlık:01Bilginin Temel Unsurları 1
 Hazırlık:02  
II.Hafta   
III.Hafta   
IV.Hafta   
V.Hafta   
VI.Hafta   

 

 HAFTA ETKİNLİK KONU KAZANIM
III- 1Bilginin Unsurları 1
II- 2

Bilgi Türleri (Tablo-Özet)

Tablo / Şemalarla Özet
2
IIII-3Doğruluk -Gerçeklik3
IIIII-4İnsan Bilgisinin İlkeleri – Doğruluk Ölçütleri4
IVII-4Felsefenin Bilgiye Bakışı, Bilgi Felsefesinin Problemleri5,6
VII-5Bilginin İmkanı7
VIII-6Bilginin Kaynağı8
VIIII-7Bilginin İnsan Hayatındaki  Önemi9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Bilgisayarınızda veya etkileşimli tahtada yapabileceğiniz bir etkinlik:

 

 

 

 

 

2. Ünite: BİLGİ FELSEFESİ

 


|   Bilgi Felsefesi  |   Bilgi Kuramı ile Mantık   |   Temel Problemleri  |   Sofistler  |   Septisizm  |   Dogmatizm  |   Rasyonalizm  |   Empirisizm  |   Kritisizm  |   Pozitivizm  |   Analitik Felsefe  |   Pragmatizm  |   Sezgicilik  |   Fenomenoloji  |   Kavramlar  |  


BİLGİ FELSEFESİ  (EPİSTEMOLOJİ)

Bilgi felsefesi bilginin kaynağını koşullarını, türlerini, sınırlarını ve değerini araştıran bir felsefe disiplinidir. Düşünme, bilgiKısaca konusu süje obje ilişkisidir(bilgi). Bilgi felsefesinin diğer bir adı ‘bilgi kuramıdır.’ İlkçağ filozofları bilgi konusu üzerinde yeterince durmadıklarından bilgi felsefesi ancak yeniçağ da bir felsefe disiplini(dalı) olmuştur.

Bilgi Kuramının Temel kavramları

Doğruluk: Algılar, kavramlarla nesnel gerçeklik arasındaki uygunluktur. Kısaca düşüncenin objesine uygunluğudur. Örneğin: Masa ile ilgili zihnimdeki bilgiler ile gerçek masa uyuşurda bu doğruluktur.

Gerçeklik: Somut olan, zihin dışında varolandır. Örneğin: Ağaç, kedi, köpek gibi kavramlar sadece zihnimizde değil, zihin dışında da vardır. Yani gerçekliktir.

Temellendirme: Ortaya konan bir soru ya da iddia için dayanak, gerekçe bulma işidir.

Rölatif(göreceli): Ortam ve koşullara, kişiye göre değişen, aynı kalmayan.

Bilgi Kuramının Temel Soruları

Bilgi felsefesinin yanıt aradığı soruları iki grupta toplayabiliriz

1-)Bilginin kaynağı ile ilgili sorular: Bu sorular bilginin kaynağını, nereden kaynaklandığını ortaya çıkarmaya yöneliktir. Bilgi nasıl oluşuyor? Bilgiyi oluşturan etkenler nelerdir? Bilgi doğuştan mıdır? Bilginin oluşumunda akımlı yoksa deney mi daha önemlidir?

2-)Bilginin değeri ile ilgili sorular: Bilgilerimiz nesneleri doğru olarak yansıtıyor mu? Bilgimiz doğru bilgimidir? Doğru bilginin ölçütü nedir? Bilginin sınırı nedir? Neyi ne kadar bilebiliriz? vb. bilginin değeri ile ilgili sorulardır

Bilgi Kuramı ile Mantık Bilimi Arasındaki Fark

Mantık bilimi yargıları(önermeleri) içerik bakımından değerlendirmez. Onun için önemli olan; yargıların doğruluğu, yargılar arası ilişkilerin doğruluğudur. Oysa bilgi kuramı (Epistemoloji) yargıların içerikleri ile ilgilenir.

Mantık için önemli olan yargılar arası ilişkinin, akıl yürütmenin doğru olmasıdır. Oysa bilgi kuramı yargıların içeriğini de inceler. Bu nedenle bu örnekte kargaların siyah olup olmadığını araştırır.

Devamı >>        

                 

 Yukarı
 pdf biçiminde indirilebilir   Yazdır


 


 

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam5
Toplam Ziyaret449474