BÖLÜMLER
Site Haritası

VIII.Ünite: Bilim Felsefesi

   
 

 

 git Kazanımlar

 git Hazırlık Çalışması                

 git Sınıf İçi Etkinlik

 gitOkul Dışı Etkinlik

 git Değerlendirme                       

                     
 Science
            

   

 

    Bu üniteyle öğrenciler;
  1. Bilime felsefi açıdan bakışı açıklar.
  2. Felsefe ve bilim arasındaki ilişkiyi değerlendirir.
  3. Bilimin ve bilim anlayışının gelişimi hakkında bilgi sahibi olur.
  4. Bilim felsefesi yaklaşımlarını tanır.
  5. Bilimsel yöntem hakkında bilgi sahibi olur.
  6. Yaşamla bilim arasındaki ilişkiyi değerlendirir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

[ Web sayfalarımızı  Yeni Müfredata uyarlama çalışmamız devam etmektedir. ]

  

Ünite: 3  - BİLİM FELSEFESİ

Bilim Felsefesi | Bilimin Tarih İçinde Gelişimi  | Bilimin Felsefenin Konusu Oluşu | Bilime Farklı Yaklaşımlar  | Klasik Bilim Anlayışı  | Bilimsel Yöntem | Bilimsel Açıklama, Öndeyi, Kuram  | Klasik Görüşün Eleştirisi |  Bilimin Değeri   Bilim Felsefesinin konusu:

Bilimlerde görülen büyük değişmeler dikkatleri bilime yöneltmiştir. Bilim felsefesi felsefenin bilimi konu edinen alt dalıdır. Bilimin konusunu, yöntemini düşünme biçimlerini, sonuçlarını hatta değerini inceler. Bilim felsefesi bunları incelerken felsefeye özgü yöntem ve teknikler kullanır. " Bilim nedir? Bilimsel düşünce nasıl bir düşüncedir? Bilimin değeri nedir? Bilimle diğer insan etkinlikleri arasında ne gibi farklar vardır? Bilimsel yöntemin özellikleri nelerdir? " türünde sorulara yanıtlar arar.

Burada Felsefenin alt disiplini olan bilim felsefesi ile bilimsel felsefeyi birbirinden ayırmak gerekir. Bilim felsefesi felsefeye özgü yöntem ve tekniklerle bilimi ele alan felsefenin alt disiplinidir. Bilimsel felsefe ise özellikle yeni ve yakın çağda bilimlerin olağanüstü gelişmesi sonucu ortaya çıkan analitik felsefecilerin felsefeyi metafizik konu ve kavramlardan ayıklamak amacı ile kurdukları bir alandır.

Devamı >>

                        

 Yukarı   pdf biçiminde indirilebilir   Yazdırılabilir

     Bilim Felsefesi - Kapsamlı bir özet pdf formatında indirilebilir

   S.T.Kuhn'un 'Bilimsel Devrimlerin Yapısı' tezi üzerine bir değerlendirme.( .pdf formatında indirilebilir   pdf formatında indirilebilir )  
     

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi3
Bugün Toplam78
Toplam Ziyaret458508