BÖLÜMLER
Site Haritası

IV. Ünite: Ahlak Felsefesi


 

 git Kazanımlar

 git Hazırlık Çalışması 

 git Sınıf İçi Etkinlik                               

 gitOkul Dışı Etkinlik

 git Değerlendirme

                     Ethika             

   

                 

             Bu ünite ile öğrenciler;

 1. Ahlakın ne olduğunu açıklar.
 2. Ahlak felsefesinin konusunu kavrar.
 3. İyi ve kötü kavramlarını değerlendirir.
 4. Ahlaki yargıları diğer yargılardan ayırt eder.
 5. Erdem ve yaşam ilişkisini kavrar.
 6. Özgürlüğün ne olduğunu değerlendirir.
 7. Ahlaki eylemin amacının ne olduğunu tartışır.
 8. Evrensel ahlaki ilkelerin olup olmadığını tartışır.
 9. Evrensel bir ahlaki tavır olarak Anadolu bilgeliğinin başlıca örneklerini tanır.
 10. Uygulamalı etik alanlarına ilişkin problemleri fark eder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Web sayfalarımızı  Yeni Müfredata uyarlama çalışmamız devam etmektedir. ]


  

Ünite: 5 - AHLAK FELSEFESİ

Ahlak felsefesi | Ahlak Felsefesinin Temel Kavramları | Ahlak Felsefesinin Temel SorularıOrtak Evrensel Ahlak Yasasının Olup Olmadığı Problemi: Reddedenler | Evrensel AhlakYasasının Varlığını Kabul Edenler | Evrensel Ahlak Yasasını Objektif Özelliklerin Belirlediğini İleri Sürenler |  Ahlak Yasasının Evrensel Dinlere Göre Temellendirilmesi


AHLAK FELSEFESİ ( ETİK )  

            Felsefenin ana konuları  varlık, bilgi ve değer (ahlak ve sanat)  olmak üzere üç grupta toplanabilir. Varlık ve bilgi konularını incelemiştik. Değerler alanında ise ilk olarak ahlak konusunu ele alacağız.

            Genel olarak ahlak insanların kendisine göre yaşamlarını düzenledikleri ilkeler, kurallar topluluğudur. Ahlak sayesinde davranışlarımız hakkında iyi-kötü gibi değerlendirmeler yaparız.

            Ahlak felsefesi (etik) ise genel olarak ahlaktan farklıdır. Etik (ahlak felsefesi) felsefeye özgü yöntem ve tekniklerle ahlak alanını ele alan felsefenin bir alt dalı durumundadır. Ahlakın özünü, ilkelerini araştırır. Ahlaklı olmanın ne olduğu üzerinde durur. Bu alandaki problemlere deney ve gözleme başvurmadan akıl kaynaklı çözümler arar.

   >>Devamı

 

 Yukarı   Word belgesi olarak indirilebilir   Yazdırılabilir

 

  
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi4
Bugün Toplam78
Toplam Ziyaret458508