BÖLÜMLER
Site Haritası

VI. Ünite: Din Felsefesi

 

 git Kazanımlar

 git Hazırlık Çalışması

 git Sınıf İçiEtkinlik                                    

 gitOkul Dışı Etkinlik

 git Değerlendirme                                    

                                  

   

 

Bu üniteyle öğrenciler;

  1. Din felsefesinin konusunu kavrar. 
  2. Dine, felsefe ile bakmanın anlamını kavrar.
  3. Dinî alanın temel kavramlarını tanır.
  4. Din felsefesinin temel problemlerini açıklar.
  5. Tanrı hakkındaki görüşlerin temel özelliklerini açıklar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

[Web sayfalarımızı  Yeni Müfredata uyarlama çalışmamız devam etmektedir. ]

  

8.ÜNİTE: DİN FELSEFESİ


Dinin Tanımı  | Teoloji - Din Felsefesi |  Dinin Felsefi Temellendirilmesi | Temel Sorunları | Tanrı’nın Varlığına İlişkin Bazı Yaklaşımlar   | Tanrının Varlığını Kabul Edenler | Tanrı’nın Varlığını Reddedenler  |  Bilinemezcilik


  
 DİN FELSEFESİ

  Religion - Din Din, bireysel ve toplumsal yanı bulunan, düşünce ve uygulama açısından sistemleşmiş olan, insanlara bir yaşam biçimi sunan, onları belli bir dünya görüşü etrafında toplayan kurumdur.
Hayatın her yanı ile ilgilenen din ile felsefe, konu ve problemleri itibariyle yan yanadır; ama alanları ayrıdır. Din felsefesi, dinin temel iddiaları hakkında rasyonel, kapsamlı ve tutarlı bir şekilde düşünmektir. Dinin doğası, özü, değeri hakkında fikir yürütmektir; dini, düşünme konusu yapmaktır.


1. Teoloji İle Din Felsefesinin Farkı


• Teoloji (İlahiyat), dini konu edinir; amacı dini temellendirmek ve açıklamak, böylece inananların inançlarını güçlendirmektir.
• Teoloji, doğrudan doğruya inanca dayanır. Dini yargıları hiç bir şekilde sorgulamaz; bu yönüyle dogmatiktir. Oysa din felsefesi, özgür düşünmeyi, nesnel olmayı ve sorgulamayı temel alır.
• Teoloji belirli bir dini ve bu dine ait problemleri ele alır. Dolayısıyla Yahudi teolojisinden, Hıristiyan teolojisinden söz edilebilmektedir. Din felsefesi ise dini veya dinleri genel olarak ele almaktadır.                                                        Devamı >>

 Yukarı - Sayfa Başına   .pdf biçiminde indirmek için tıklayınız


 Okuma MetniOkuma metni: 1-Tanrı Yanılgısı ya da Dawkins’in Yanılgısı! - Dr. Aliye Çınar

2- 'Yanılmışım Tanrı Varmış!' (A. Flew) _ Dr. Aliye ÇINAR

3- Makale: Ateizm ve Çıkmazları - Doç.Dr. Mehmet AYDIN

---

 Okumak için Ateizm ve Eleştirisi, Dr.Aydın Topaloğlu: Okumak için tıklayınız... |     

  Bakınız.. İndirmek için...


 FELSEF e-Dersliği  

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi4
Bugün Toplam78
Toplam Ziyaret458508