BÖLÜMLER
Site Haritası

II.Ünite: Psikolojinin Temel Süreçleri

 git Kazanımlar

 git Hazırlık Çalışması

 git Sınıf İçi Etkinlik                                      

 gitOkul Dışı Etkinlik

 git Değerlendirme

                                 

   

 

       Bu ünite sonunda öğrenci:
 1. 9. Davranışın oluşum sürecini fark eder.
 2. 10.Psikolojik süreçlerle ilişkili beyin yapılarını kavrar. 
 3. 11. Kalıtım ve çevrenin psikolojik süreçler üzerindeki etkilerini anlar.   
 4. 12. Gelişimin yaşam boyu devam ettiğini kavrar.  
 5. 13. Gelişim dönemlerinin temel görevlerini açıklar.
 6. 14. Ergenlik dönemi temel özelliklerinin  farkına varır.
 7. 15. Ergenlik dönemini ve bu dönemi etkileyen etkenleri irdeler.
 8. 16. Ergenlik döneminde ortaya çıkan hızlı değişimin, gelişme sürecinin bir parçası olduğunu fark eder.
 9. 17.Bilginin başlangıcını duyumların oluşturduğunu anlar.
 10. 18. Uyarılmanın bireyindavranışı üzerindeki etkilerini örneklendirir.
 11. 19. Duyusal süreçlerde alışma ve duyarlılaşmanın etkilerini anlar.             
 12. 20. Algılamanın uyarıcıları anlamlandırma süreci olduğunu kavrar.  
 13. 21. Duyum ve algı arasındaki farkı kavrar. 
 14. 22. Algıyı etkileyen etkenleri açıklar.
 15. 23. Güdülenmeyi ortaya çıkaran ve etkileyen etkenleri araştırır. 
 16. 24. Güdülenmiş davranışı güdülenmemiş davranıştan ayırt eder.
 17. 25. Kendi potansiyelini gerçekçi olarak değerlendirmenin önemini kavrar.  
 18. 26. Duygu türlerini öğrenir. 
 19. 27. Duyguların davranışlarımıza etkisini fark eder.
 20. 28. Bilinç ve bilinçaltı kavramlarını ayırt eder. 
 21. 29. Bilinçlilik türlerini öğrenir. 
 22. 30. Dikkat türlerini belirtir.  
 23. 31. Sosyal biliş ve sosyal etki türlerini bilir.
 24. 32. Davranışı etkileyen sosyal etkenleri analiz eder.
 25. 33. Sosyal psikoloji ile sosyoloji arasındaki farkı ayırt eder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam5
Toplam Ziyaret582783