BÖLÜMLER
Site Haritası

Felsefe


 ORTAÖĞRETİM FELSEFE DERSİ
10. 11. SINIFLAR FELSEFE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI
 Felsefece

2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN UYGULANACAK OLAN
10. - 11. SINIFLAR  FELSEFE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI
______________________________________________________

2 - FELSEFE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ UYGULANMASI

2 - 1. ÖĞRETİM PROGRAMININ TEMEL FELSEFESİ VE GENEL AMAÇLARI


Felsefe insanın, varlığın, evrenin, hayatın neliği ve anlamı, değerler sorunu, bilginin güvenilirliği, egemenliğin kaynağı, sanatın amacı ve değeri gibi konulardaki temel sorular hakkında sorgulayıcı eleştirel, yaratıcı ve bütüncül düşünmeyi içerir. Sorgulama yapabilen, farklı fikirlere saygı duyan, tartışma kültürü edinen, özgün, bağımsız, eleştirel ve mantıklı düşünme ile yorumlama yeteneğine sahip, insan düşüncesindeki değişim ve gelişimin farkında olan bireyler yetiştirilmesinde ve bu nitelikleri taşıyan bireylerden meydana gelen bir toplum oluşturulmasında felsefe eğitimi ve öğretiminin önemli bir yeri vardır. Felsefe Dersi Öğretim Programı 10 ve 11. sınıflar düzeyinde verilecek olan felsefe dersini kapsamaktadır.

Felsefe dersi öğretim programı ile öğrencilerin; insan, bilgi ve yaşanılan dünya ile ilgili sorular sormalarını, sorulara ilişkin düşünme ve akıl yürütmeye dayalı cevaplar arayarak oluşturdukları düşüncelerini sözlü ve yazılı bir şekilde ifade edip, tutarlı, temellendirilmiş ve güncel hayatla ilişkilendirilmiş bir şekilde düşünmelerini sağlamak ve felsefenin temel alanları ile soruları hakkında edinilecek bilgilerden hareketle, düşünce tarihi örnekleri üzerinden felsefi düşünceye, tarihsel ve bütüncül bir bakış açısı geliştirmeleri amaçlanmaktadır. Programda, felsefi düşünce dönemlerinin temel özellikleri, örnek filozoflar ve felsefi metinler değerlendirilirken dönemin koşullarının göz önünde bulundurulması ve bunların çağımız koşulları ve güncel içerikleri ile ilişkilendirilerek yorumlanması esas alınmaktadır. Varlık, bilgi ve değere dair temel sorular üzerinden felsefi düşünmeye ve felsefenin diğer bilimlerle ve güncel sorunlarla ilişkilerine değinilmektedir. Öğrencilerin düşünmeye, araştırmaya, tartışmaya ve fikirler oluşturmaya, eylemlerinde insani-toplumsal, etik-ahlaki sorumluluk taşımaya ve siyasi-estetik duyarlılık göstermeye teşvik edilmeleri hedeflenmektedir.

1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nun 2. maddesinde ifade edilen Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları ile Türk Millî Eğitiminin Temel İlkeleri esas alınarak hazırlanan Felsefe Dersi ÖğretimProgramı’yla öğrencilerin;

1. Felsefi terminoloji hakkında bilgi sahibi olmaları,
2. Felsefenin cevap aradığı temel sorulara karşı farkındalık geliştirmeleri,
3. Felsefi akıl yürütme becerilerini kullanarak felsefi sorulara verilen cevapları  değerlendirmeleri,
4. İnsan düşüncesinin felsefe tarihi boyunca ortaya koyduğu problemleri ve bunlara ilişkin
çözümleri ana hatları ile kavramaları,
5. Felsefenin temel sorularına filozofların ve felsefi yaklaşımların verdikleri cevapları analiz etmeleri,
6. Felsefenin diğer disiplin alanlarıyla ilişkisini kavramaları,
7. Felsefenin güncel hayatla ilişkisini kavramaları,
8. Felsefenin bireysel ve toplumsal rolünü kavramaları,
9. Tartışma kültürünü geliştirebilmeleri,
10. Düşüncelerini ifade ederken kavramları doğru ve yerinde kullanabilmeleri, ifade ettiği
düşüncelerin tutarlı ve temellendirilmiş olmasına özen göstermeleri amaçlanmaktadır.

                                                                                                                        

 Bu ne?

2.2. ALANA ÖZGÜ BECERİLER
Felsefe Dersi Öğretim Programı ile öğrencilere kazandırılması hedeflenen başlıca yeterlilik ve
beceriler aşağıda verilmiştir:
Felsefi Kavram ve Bilgi Edinimi
Akıl Yürütme
Sorgulama
Argümantasyon
Analitik Düşünme
Eleştirel Düşünme
İfade ve Yazma Becerisi
Felsefi Okuryazarlık
Özgün Fikirler Üretme

  • Devamı >>>     ORTAÖĞRETİM FELSEFE 10 - 11 ÖĞRETİM PROGRAMI'nı indirebilirsiniz.


FELSEFE VE FELSEFECI ÜZERINE

Murat BAÇ

Felsefenin gerçekten ne olduğu konusunda sağlıklı bilgi edinmenin zor olduğu bir eğitim ortamında yaşıyoruz. Liselerde okutulan felsefe kitaplarının bu alanı tanıtma ve sevdirme konusunda Mustafa Topaloğlu'nun bir-iki yıl önce söylediği "Aklın varsa kendine sakla, felsefe yapma"şarkısından daha iyi bir durumda olmadığı bir ortamda, üniversite sınavı aşamasına gelmiş insanlara felsefenin nasıl bir uğraş olduğunu hakkını vererek anlatmak gerçekten zor bir iş. Zorluğun önemli bir bölümü, felsefenin bir "ders" olarak algılandığında ...

Devamı Devamı

 

1993-2009 ve 2010-18 Yılları Arasında Yürürlükte Olan Ders Programlarına Göre Hazırlanmış Ünite Özetlerini-Konu Anlatımlarını Bağlantıyı Tıklayarak İndirebilirsiniz

 Dosya

 
  Üniteler:

Eski Müfredat   
          (1993-2009)              

  Eski Müfredat    (2010-2018)                                              

    I- Felsefeye Giriş

       I- Felsefeyle Tanışma 

   II- Bilgi Felsefesi

      II- Bilgi Felsefesi

  III- Bilim Felsefesi

     III- Varlık Felsefesi

  IV- Varlık Felsefesi                     

     IV- Ahlak Felsefesi

   V- Ahlak Felsefesi                 

      V- Sanat Felsefesi

  VI- SiyasetFelsefesi                   

     VI- Din Felsefesi

 VII- Güzellik ve Sanat Felsefesi                               

    VII- Siyaset Felsefesi

VIII- Din Felsefesi

   VIII- Bilim Felsefesi


 

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi3
Bugün Toplam69
Toplam Ziyaret588244