BÖLÜMLER
Site Haritası

Psikoloji

 Psycology 

Felsefe Grubu Derslerinden biri olan Psikoloji dersi; Genel Lise, Anadolu, Anadolu Öğretmen Liselerinin 11. Sınıfınlarında seçmeli ders olarak, adı geçen ortaöğretim kurumlarının Sosyal Bil. alanlarında 10.sınıfta alan dersi, Sosyal Bilimler Liselerinin 10. sınıflarında ise ortak ders olarak okutulmaktadır.   

PSİKOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

GİRİŞ Bölümü'nden 

İnsanlık tarihi sürekli değişim ve gelişim içindedir. Özellikle XIX. yüzyılın sonu ile  XX. yüzyılın başlarında meydana gelen bilimsel ve teknolojik gelişmeler ve sosyokültürel değişiklikler bireyleri ve toplumları derinden  etkilemiştir. Bireylerin bu gelişmelere ve değişime uyum sağlayabilmesi, bunların getirdiği olanaklardan yararlanarak yaşamlarını sağlıklı bir şekilde devam ettirebilmesi oldukça karmaşık bir süreç hâline gelmiştir.

Bu süreçlerle yakından ilişkili olan psikoloji bilimi bireyin davranışlarını, zihinsel faaliyetlerini ve bunların altında yatan sebepleri açıklamaya çalışırken, tüm pozitif bilim dallarında olduğu gibi, bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerinden yararlanmıştır. Konusunun gerektirdiği yeni yöntem ve teknikler geliştirmiştir. Elde edilen bulgular sonucu psikolojinin kapsamı genişlemiş, diğer bilim dallarında olduğu gibi, alt alanlar ortaya çıkmıştır. Kuruluş yıllarında, psikoloji, yapısalcı ekolün etkisi altında insan zihninin bileşenlerini incelemiş, “Ne” sorusuna cevap aramıştır. İşlevselci ekol etkisinde altında zihin ve davranışların amaçları üzerinde durulmuş, “Niçin” sorusuna cevap aranmıştır. Davranışçı ekolün etkisinde, uyarıcı ve tepki ilişkisi ve dıştan gözlenebilen davranışlar incelenmiştir. Gestalt ekolü bütünsel olarak çalışan zihni incelemiş, bunun özellikle algılamadaki ilke ve yasalarını ortaya koymuştur. Psikoanalitik ekol zihnin bilinçaltında olan bölümünü ele almıştır.

Devamı  Devamı

 


 Psikoloji-Konuları

                        PSİKOLOJİ

Psikoloji, günümüzde var olan bütün bilimsel disiplinlerin en köklü ve en eskilerinden birisidir. İnsanoğlu çok eski zamanlardan beri kendi doğasından ve davranışlarından etkilenmiş, bunların üzerine birçok felsefi tez türetmiştir. Eski Yunan'dan başlayarak günümüze kadar uzanan ve bellek, öğrenme, motivasyon, algı ve rüyalar gibi insan doğasına ait konulara dair sorgulamalar psikolojide geçmiş ile şimdiki zaman arasındaki etkileşimin önemli bir göstergesidir. Psikolojinin zihinsel temelleri çok eskilere dayanmasına rağmen, modern bir bilim olarak var olması henüz bir asırlık dönemi yeni geride bırakmıştır.

Psikoloji sayfalarımızda, konulara hazırlık çalışmaları, sınıf-okul içi ve okul dışı etkinlik örnekleri, değerlandirme çalışmaları, konu özetleri, konuların anlaşılmasına yardımcı olabilecek okuma metinleri, LGS-LYS soruları, psikoloji konularının işlenmesinde kullanılabilecek görsel malzeme yer alacaktır.

 

Psikolojinin Doğası - Rita L. Atkinson vd.

Günümüzde Psikoloji hakkında bir şeyler bilmek zorunluluktur. Psikoloji hayatımızın hemen her yönünü ilgilendirir. Şu tür sorular Psikolojiyle ilişkilidir: Ana babanızın sizi yetiştirme biçimi, sizin kendi çocuklarınızı yetiştirme biçiminizi nasıl etkiler? Uyuşturucu bağımlılığından kurtulmanın yolu nedir? Erkekler bebeklere kadınlar kadar iyi bakabilirler mi? Çocukluğunuzda yaşadığınız travmatik bir deneyimin etkilerinden hipnoz altında kurtulabilir misiniz? Bir nükleer reaktördeki aygıtlar insan hatasını en aza indirecek şekilde nasıl tasarlanmalıdır! Uzun süreli stresin bağışıklık sisteminde yarattığı etkiler nelerdir? Depresyon tedavisinde psikoterapi’nin etkisi ilaçların etkisinden daha fazla mıdır? Öğrenme yeteneği nöral transmisyonu kolaylaştıran ilaçların kullanımıyla artırılabilir mi? Psikologlar bu ve buna benzer pek çok soru üzerinde çalışır.

Psikoloji, yasalar ve kamu yönetimi üzerindeki etkisiyle de yaşamınızı etkiler. Psikolojik kuramlar ve araştırmalar, ayrımcılık, idam cezası, pornografi, cinsel davranış ve eylemlerden kişilerin sorumlu oluşuyla ilgili yasaları etkilemiştir. Örneğin, cinsel sapmalarla ilgili yasalar son 45 yıl işinde dikkat çekici biçimde değiştirilmiştir. Çünkü araştırmalar, daha önce sapıklık olarak tanımlanan birçok cinsel davranışın, çok sayıda insanın davranışları benimsemeleri durumunda “normal” sayılmaya başladığını göstermiştir. Televizyon yayınlarındaki şiddet içeren programların çocuklar üzerindeki etkisini düşünelim. Psikoloji araştırmalarının bu türden programların etkilerine ilişkin bulguları ortaya koymasından sonra, televizyonun en çok seyredildiği saatlerde yayımlanan programların daha az şiddet içerecek şekilde değiştirilmesi gerektiği öne neye başlamıştır.

Psikoloji, yaşamımızın pek çok yönünü etkilediği için, bu alanda uzmanlaşmak niyetinde olmayan kişilerin bile temel olgular ve araştırma yöntemleri hakkında bir şevler bilmeler gerekir. Bir psikolojiye giriş dersi, insanların düşünce ve davranışlarının nedenlerini daha iyi anlamanızı sağlayıp size kendi tavır ve tepkiler hakkında içgörü kazandıracağı gibi, psikoloji adına öne sürülen pek çok iddiayı değerlendirmenize de yardımcı olacaktır. Herkes şu türden gazete manşetlerini görmüştür:

 

PSİKOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI’NDAKİ ÜNİTELER VE SÜRELERİ

 
 ÜNİTELERKAZANIM SAYILARISÜRE/ DERS SAATİORANI%
1.ÜNİTEPSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM

8

12 17
2.ÜNİTEPSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ

25

26 36
3.ÜNİTEÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME       14 19 26
4.ÜNİTERUH SAĞLIĞININ TEMELLERİ       15 15 21
 TOPLAM:

62

72 100

 

 
Psikoloji Sözlüğü

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi3
Bugün Toplam65
Toplam Ziyaret588240