BÖLÜMLER
Site Haritası

FEL. 11- I. MÖ 6.YY-MS 2.YÜZYIL FELSEFESİ

11-I. MÖ 6.YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ

(Yeni Müfredata Uygun Deneme Sayfası)

  Kazanımlar                                 

  Hazırlık Çalışması

    Sınıf İçi Etkinlik

    Okul Dışı Etkinlik

     Değerlendirme                                                    

                  Antik Yunan Fel.

 Süre / Ders Saati: 12        Oran (%): 17

11.1.1. Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar.

a) Sümer, Mezopotamya, Mısır, Çin, Hint ve İran medeniyetlerinde varlık, bilgi ve değer anlayışlarının felsefenin doğuşundaki etkilerine değinilir.
b) Anadolu’da yaşamış filozofların (Thales, Anaksimandros, Anaksimenes, Anaksagoras, Herakleitos, Epiktetos, Diogenes, Lukianos, Ksenofanes ve Aristoteles) doğduğu ve yaşadığı yer vurgulanarak haklarında kısaca biyografik bilgi verilir.

11.1.2. MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar.

a) Filozofların ilk neden hakkındaki düşünceleri (Thales, Anaksimandros, Anaksimenes, Empedokles ve Demokritos) ve değişim düşüncesi (Lao Tse, Herakleitos ve Parmenides) ele alınır.
b) Sokrates ve Sofistlerin (Protagoras ve Gorgias) bilgi ve ahlak anlayışları ele alınır.
c) Platon ve Aristoteles’in varlık, bilgi ve değer anlayışları ele alınır.
11.1.3. Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder.

a) Konfüçyüs’ün “İdeal Bir İnsan ve Topluma Dair Konuşmalar” adlı eserinden alınan veya derlenen bir metinden hareketle filozofun ahlak görüşünün irdelenmesi sağlanır.
b) Platon’un “Sokrates’in Savunması” adlı eserinden alınan veya derlenen bir metinden hareketle Sokrates’in “bilgelik ve erdem” anlayışının irdelenmesi sağlanır.
c) Platon’un “Devlet” adlı eserinden alınan veya derlenen bir metinden hareketle filozofun varlık, bilgi ve siyaset görüşlerinin irdelenmesi sağlanır.
d) Aristoteles’in “Nikomakhos’a Etik” adlı eserinden alınan veya derlenen bir metinden hareketle filozofun “altın orta” düşüncesinin irdelenmesi sağlanır.

11.1.4. MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir.

a) Protagoras’ın “İnsan her şeyin ölçüsüdür.” sözünün dayandığı argümanların tartışılması sağlanır.
b) Öğrencilerin, “bilgi erdem ilişkisini” günlük hayatla ilişkilendiren özgün bir metin yazmaları sağlanır.

 

  Rodin - Thinker

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 


 

             


 

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi3
Bugün Toplam72
Toplam Ziyaret588247